UA-161506798-1
  • Jūsu pirkumu grozs ir tukšs!

Rezerves daļu piegāde

Visiem Enerģija-G klientiem ir pieejams apkopes serviss darba dienās, no plkst. 8:00 līdz 17:00, kā arī 24h ārkārtas serviss (katru dienu). Zvaniet: +371 24242421

Rezerves daļu piegāde

Ja servisa laikā ir konstatēts bojājums, kura novēršanai nepieciešamas detaļas, kuras nav pieejamas Izpildītāja noliktavā, Izpildītājs informē Pasūtītāju par detaļas piegādes termiņu, cenu un remonta termiņu.

Ja Pasūtītājs piekrīt Izpildītāja piedāvājumam, tiek noformēts detaļu pasūtījuma akts, kuru Pasūtītājs apstiprina ar parakstu. Rezerves daļas pasūtījuma veikšanai Pasūtītājs iemaksā avansu 100% apmērā nodetaļas vērtības.

Ja vienošanās par detaļas piegādes termiņu vai tās cenu netiek panākta, Izpildītājs atgriež iekārtu sākotnējā stāvoklī. Šādā gadījumā Pasūtītājs apmaksā izsaukuma maksu un vienu meistara darba stundas maksu.

Visi norēķini par remonta darbiem un piegādātām rezerves daļām tiek veikti ar bankas pārskaitījumu, saskaņā ar līgumu vai vienošanos.

Skaidrā naudā iespējams maksāt servisa meistaram servisalaikā. Šādā gadījumā, meistars izsniedz Pasūtītājam aktu un stingrās uzskaites kvīti.

Gadījumos, ja tiek konstatēts garantijas defekts, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam remonta darbus un transporta izmaksas, bet par nomainītām rezerves daļām maksa no Pasūtītāja netiek pieprasīta.

Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt visus nepieciešamus apstākļus remonta darbu veikšanai.

Pasūtītājs apzinās, ka iekārtu remonta vai tehniskās apkopes laikā var rasties dažādi apstākļi, piemēram: telpās var nonākt putekļi un nepatīkamas smakas, uz grīdas var nonākt ūdens u.c. Šajā sakarā, Pasūtītājs apņemas necelt pret Izpildītāju nekādas pretenzijas, savukārt Izpildītājs apņemas ievērot visas tehniskās un ētikas normas.

Remonta laikā un gaidot pasūtītās iekārtas rezerves detaļas, atbildība par ēku / telpu apkuri ir Pasūtītāja kompetencē.


Visiem Enerģija-G klientiem ir pieejams apkopes serviss darba dienās, no plkst. 8:00 līdz 17:00, kā arī 24h ārkārtas serviss (katru dienu). Zvaniet: +371 24242421